Forme.am կայքում ներկայացված է չինական Alibaba խմբի լավագույն կայքերի՝ համեմատ բարձր պահանջ ունեցող ապրանքանիշեր, որոնք ՀՀ են ներմուծվում պատվերի հիման վրա։ Կայքում տեսականին ներկայացված է (նկարներ, տեսանյութ և չափսեր) այն ձևաչափով, ինչպես ներկայացված է չինական կայքերում, առանց որևէ փոփոխության։ Ավելի լավ պատկերացում կազմելու համար յուրաքանչյուր տեսակի բնութագրում ներկայացվում է համառոտ տեղեկատվություն։ 


ՀՀ փոխադրման ժամկետ և սակագին (սակագնի փոփոխությունը գործում է 18/03/2022թ․-ից)

  • ստանդարտ՝ 35-40 աշխատանքային օր՝ ՀՀ փոխադրման արժեքը մինչև 0․4 կգ պատվերների համար կհաշվարկվի ֆիքսված 1500 դրամ, 0․4 կգ -ից բարձ զանգվածով պատվերների դեպքում 3500 դրամ/կգ), 
  • Express՝ մինչև 15 աշխատանքային օր՝ ՀՀ փոխադրման արժեքը 1 կգ - 8000 դրամ:

ՀՀ փոխադրման արժեքը ձևավորվում է պատվերը Հայաստան հասնելուց, ստուգվելուց և կշռվելուց հետո:

Օրինակ․ հագուստը միջինում կշռում է 0.4 կգ (400 գրամ), ՀՀ ստանդարտ փոխադրման արժեքը կկազմի 1500 դրամ, իսկ Express փոխադրման արժեքը 0.3 x 8000= 2400 դրամ։ 

ՀՀ փոխադրման ժամկետը հաշվարկվում է Չինաստանի պահեստում՝ պատվերի ստացման մասին ծանուցում ստանալուց հետո։ 

COVID-19-ով պայմանավորված ստանդարտ փոխադրման ժամկետը կարող է տատանվել։


Չեղարկված պատվերի դեպքում (եթե տվյալ ապրանքը հանվել է վաճառքից),  գումարը վերադարձվում է պատվիրատուի Forme.am հաշվին, որը հնարավոր է օգտագործել հետագա գնումների ժամանակ։


Երաշխիք. ստանում եք այն, ինչ պատվիրում եք, հակառակ դեպքում գումարը վերադարձվում է։ 


Առաքում․ Երևանում պատվերը առաքվում է պատվիրատուի հասցեով, իսկ մարզեր և Արցախ՝ Հայփոստի միջոցով: Առաքման սակագինը 700 դրամ է, միանվագ (մեկ պատվեր) 15 000 դրամ և ավել գնումների դեպքում առաքումը կազմակերպվում է անվճար (գործում է միայն Երևանում)։
Հիշեցում․ մեծաքանակ գնումների դեպքում դեպի մարզեր առաքման սակագինը հաշվարվում է աճողական սանդղակով։


Վճարում․ պատվիրելուց հետո 48 ժամվա ընթացքում անհրաժեշտ է կատարել վճարումը։ Համակարգը ավտոմատացված է, նշված ժամկետում վճարում չկատարելու դեպքում պատվերը ավտոմատ կասեցվում է։ 


Անձնական տվյալների գաղտնիություն․ Forme.am ինտերնետ խանութը Ձեր պատվերի (հանձնարականի) կատարումն ապահովելու համար հավաքագրում է անհրաժեշտ անձնական տվյալներ, որոնց անվտանգությունը ապահովված են SSL Cloudflare սերտիֆիկատով։


Յուրաքանչյուր պատվերի գրանցում իրականացնելիս Պատվիրատուն դրանով իսկ իր համաձայնությունն է տալիս, որպեսզի պատվերի գրանցման ժամանակ տրամադրված անձնական տվյալները, ինչպես նաև ՀՀ օրենսդրությամբ նախատեսված գաղտնիք հանդիսացող այլ տեղեկությունները Forme.am-ի կողմից օգտագործվեն, ինչպես նաև փոխանցվեն ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց, պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմիններին, այնքանով, որքանով դա անհրաժեշտ է Պատվերների կատարումը ապահովելու համար:


Պատվերի ընթացք․ պատվերը գրանցելուց հետո անհրաժեշտ է անձնական էջում ավելացնել ստացող։ Ստացող չավելացնելու դեպքում պատվերին ընթացք չի տրվում, իսկ վճարված գումարը վերադարձվում է պատվիրատուի Forme.am հաշվին։


Պատվերի պահպանման ժամկետ․ պատվերը մեր պահեստում ստանալուց հետո պատվիրատուն SMS հաղորդագրությամբ և էլեկտրոնային նամակով ծանուցվում է, որից հետո անհրաժեշտ է գրանցել առաքում։ Մեր պահեստում պատվերի պահպանման ժամկետը սահմանվում է 40 օր, որից հետո կասեցվում է։