forme.am-ը ինտերնետ խանութ է, որտեղ ներկայացված են չինական ապրանքներ։


ՀՀ փոխադրման սակագներ (onex.am)

Օդային՝ 5-10 աշխ․ օր - 8000 դր․/կգ

Ծովային՝ ≈ 2.5 ամիս - 1500 դր․/կգ (նվազագույն արժեք)

Օրինակ 1․ եթե պատվերը կշռի 200 գրամ (0․2 կգ), ապա օդային փոխադրման արժեքը կկազմի 1600 դրամ, իսկ ծովայինը՝ 1500 դրամ։

Օրինակ 2․ եթե պատվերը կշռի 500 գրամ (0․5 կգ), ապա օդային փոխադրման արժեքը կկազմի 4000 դրամ, իսկ ծովայինը՝ 1500 դրամ։


ՀՀ փոխադրում․ պատվերը գրանցելուց առաջ կամ անմիջապես հետո անհրաժեշտ է գրանցվել onex.am կայքում, քանի որ պատվերի ՀՀ փոխադրումը իրականացվելու է նշված կայքի ծառայությունների շրջանակներում (գրանցվել այստեղ)։ 


Առաքում Ձեր հասցեով. պատվերի Հայաստան հասնելուն պես onex.am-ից կստանաք ծանուցում, որից հետո onex.am-ի Ձեր անձնական էջից կարող եք գրանցել առաքում։ Մարզեր առաքումը իրականացվում է Օնեքս-Հայփոստ համագործակցության շրջանակներում (հասանելի է բոլոր համայնքներում)։


Պատվերի tracking համարի մուտքագրումը onex.am-ում. Ձեր պատվերին ընթացք տալուց հետո, երբ ստանաք ծանուցում պատվերի tracking համարը onex.am-ում մուտքագրելու վերաբերյալ, ապա անհրաժեշտ է մուտք գործել onex.am-ի Ձեր անձնական էջ, պատվերներ բաժին, սեղմել ավելացնել, երկիրը ընտրել Չինաստան, նույնությամբ մուտքագրել մեր կողմից տրամադրված tracking համարը, արժույթը ընտրել CNY և մուտքագրել մեր կողմից տրամադրված CNY արժեքը։ Պատվերի tracking համարը Ձեր պատվերի նույնականացուցիչն է, որով onex.am-ից ստանալու եք Ձեր պատվերը։ 

Կարևոր. onex.am-ում պատվերի tracking համարի ուշ մուտքագրելու դեպքում Ձեր պատվերը ՀՀ կփոխադրվի օդային ճանապարհով։ 


Մեծաքանակ գնումներ. խորհուրդ չի տրվում կատարել առևտրային քանակով մեծաքանակ գնումներ։ Յուրաքանչյուր պատվեր ՀՀ է ներմուծվում և մաքսային հսկողություն է անցնում onex.am-ում գրանցված ստացողի անունով և տվյալ ստացողի կողմից մեծաքանակ և/կամ հաճախակի գնումների դեպքում մաքսային մարմինների կողմից կդիտարկվի որպես առևտրային նշանակության ապրանքներ, որոնք ենթակա կլինեն մաքսային ձևակերպման։

Կարևոր. եթե Դուք գնումներ կատարում եք նաև Ձեր մտերիմների համար, ապա խորհուրդ է տրվում onex.am-ի ստացողներ բաժնում ավելացնել ստացող և տվյալ անձի պատվերի tracking համարը ավելացնել իր իսկ անունով։


Չեղարկված պատվերի գումարի վերադարձ. Չեղարկված պատվերի դեպքում (եթե տվյալ ապրանքը հանվել է վաճառքից),  գումարը վերադարձվում է պատվիրատուի forme.am հաշվին, որը հնարավոր է օգտագործել հետագա գնումների ժամանակ։